La Lituania è presente nella collezione con 13 bottiglie

Kalnapilis 7.30

Kalnapilis Dvaro

Kalnapilis Original

Kalnapilis Pilsner

Kalnapilis Red

Liutes Alus

Savas

Śirvenos

Tauras Brandusis

Tauras Ekstra

Tauras Pilsneris

Tauras Tradicinis

Utenos Pilsener